WWW.HAWORTHIA.CZ

Welcome to my website about haworthias - unassuming and marvelous leaf succulents from South Africa. Before going further pay attention!

Cultivation of Haworthias is an extremly addictive hobby!
Vítejte na stránkách o haworciích, nenáročných a kouzelných listových sukulentech jižní Afriky.
Dříve než budete pokračovat dál, věnujte pozornost dobře míněné radě.

Pěstování haworcií vyvolává silnou závislost!